Dục vọng khiến thầy giáo chịch em học viên bướm múp Arisa Nakano, làm cho con em học sinh giật mình nghiêng đầu lắng nghe, sau một lúc, phim xxx mặt nó đỏ rần lên khi nó phát hiện ra nguồn gốc cũa tiếng rên đó, tiếng của em học sinh chủ vang lên, thầy giáo bú mạnh nửa đi ồ ôi cha con em học sinh định đứng dậy trở về phòng nhưng làm như có một sức mạnh vô hình giử chân nó lại, nó ngồi im không dám động đậy, dưới cửa sổ phòng ngủ của ông em học sinh chủ, tiếng rên nhỏ đầy dâm tính của thảo ngoáy vào lổ tai của…